sleepy16: (просвітління)
[personal profile] sleepy16
Originally posted by [livejournal.com profile] ruda_pani at За лаштунками засідання Ради Безпеки ООН: Все дуже погано. Для України
Ну шо, послухав я пресуху ООН. це ганьба. але по порядку

Основне, ООН прийняло медіейшин план, і ООН не вважає, що для виконання цього плану взагалі потрібно якесь рішення ради безпеки.
План полягає у місії переговорників. ну і безліч стурбованості.

а тепер гірші новини.
Наш представник в ООН просто лох пєчальний, який не вміє говорити-читати з листка по-англійські, не вміє артикулювати, і найгірше не має фундаменту для розмови. ООН фактично визнала це звернення передчасним. Росія просила перенести на завтра, Литва і Україна наполягли. Тим не менше, РадБез сказав, що на даний момент нема предмету для розмови у РадБезі.

і ше гірші новини. Представник в ООН від росії, дуже крутий зважений грамотний чувак. він наш ворог по суті, але він дуже сильний. нашого він порвав як тузік тряпку. лише декілька прикладів:

1. на питання про перевищення можливостей наданих договором по флоту, сказав шо просили перенести на завтра аби отримати більше даних. і потім - багато шо хто говорить. перед 1-ою війною теж говорили шо росіяни вже по цілій європі, але це все виявилося пустими розмовами. тре слухати, дуже грамотно. а потім ше додав, шо добре шо Укр. представник дав задню по оцінці дій росії і відступив від слова агресія. це було б взагалі неприйнятно
2. напитання про потенційний ввід військ в крим джаст ін кейс сказав шо питання взагалі взагалі некоректне, відверто і по-хамськи, тіпа з силою. взагалі він звучав ніби він зараз кремлі.
3. найцікавіше - звинуватив захід в участі в мітингах. і в маршах. сказав - я хотів би побачити політиків ЄС зараз в шотладії, в маршах за незалежність. це неприйнятно.
4. звинуватив штати, шо роблять різні заяви від двох різних представників, в день договору 21 лютого вітали договір. а на наступний день вітали перемогу революції.
5. сказав, що україна і захід розірвали договір, а саме Правий Сектор на сцені оголосивши ультиматум про штурм після 10 ранку

Він сказав, шо росія діє виключно в межах договорів.Україна забила на схід-південь. події в раді і їх законність викликає багато питань. як і вибори 25 травня. сказав шо росія готова обговорювати з усіма питання допомоги.

і найхеровіше - по медіейшин плану, сказав шо росія не проти, але треба питати владу КРИМУ, а не Київ, чи Крим хоче таких представників.

він усюди клеймив шо поточна влада не представляє всю країну, уряд не є урядом загальнонаціональним, не має представників сходу і півдня. тому то все квещинабл.

і його ніхто не спитався як же тоді цей уряд отримав пітримку 75% членів парламенту, враховуючи що опозиція мала до цього лише 35%-40%.

загальний висновок - їм ООН до сраки. Україні треба міняти представника. і збирати нормальну доказову базу. юристи мають гризти той договір і всі додатки, і фіксувати все і вся.

росія далі гнутиме лінію з договором 21 лютого, хоча знає шо це до дупи, але це просто добрий привід прикинутися шлангом і не розглядати інших опцій.

апдейт: забув сказати ше одну штуку. наш представник, цілком серйозно, просив в ООН МОРАЛЬНОЇ підтримки. уявляєте? ну Обама стурбований, маєте моральну підтримку. Росіянин дуже тішився з того, бо вам можливість оцінити шо наші дали задню. тому зараз звинувачувати США чи ше когось у нерізких заявах - тупо. ЇХ заяви різкіші ніж наше прохання. США певно самі нас тягли як техлід джуніка на інтервю,.. ну давай Україно, покажи хоч якісь факти...


Rostyslav Seniv
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sleepy16: (Default)
sleepy16

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3456 7 8
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios