sleepy16: (просвітління)
[personal profile] sleepy16
Ще одна версія ситуації. Влада не дурна, а діє за планом.
Просто її кінцева мета - встановлення підмосковного, авторитарного режиму, ізольованого від Європи, або РОЗКОЛ країни.

Originally posted by [livejournal.com profile] nazavzhdy at Про логіку дій та мету "узурпаторів-підмосковників".
Очолює "Правий сектор" - Д. Ярош, з організації "Тризуб". Варто нагадати, що "Тризуб" - сумнозвісні націонал-радикальні поровокатори, яких так означили ще наприкінці 90-х. З тої пори вони лише підверджували десятки разів свою провокативність та кишеньковість на боці СДПУ(о), СБУ, влади... Під час акції УБК 2001 року їх завозили на автобусах, щоб побились на камеру з "комуняками", участь у медведчіківському блоці Богдана Бойка, участь у провокаціях 2004 року, участь у провокаціях у Львові та Києві восени 2009 року... тощо-тощо.
Це не означає, що у Правому секторі всі організації і, тим більше, активісти - провокатори. Зовсім ні.
Але.
Запитання для роздумів: навіщо владі свідомо загострювати ситуацію, навіщо влаштовувати побоїща, навіщо свідомо радикалізують (діями та ідеологічно) протестний рух??? Варто хоча б задуматись.
Відповідь: влада слабка або безумна і вчиняє якісь незрозумілі хаотичні дії - не приймаються. Влада (група осіб, які останнім часом приймають ключові рішення) останні два місяці діє чітко, продумано, за планом.
Останні дії - свідоме загострення і розхитування ситуації в країні. Спроба зі сторони путчистів дискредитувати протестний євро-рух та спроба маргіналізувати рух спротиву - для підживлення розкольницьких настроїв в країні та свідоме й цілеспрямоване знищення правового, конституційного поля, щоб унеможливити легітимне, мирне вирішення ситуації.


Жорсткий і демонстративний розгін Майдану, загострення ситуації під час офіційних візитів Ештон та Нуланд, напад на Чорновіл, інші численні дії влади, включно з прийняттям законів парнокопитним голосуванням у Раді - все це сплановано і продумано - щоб НЕ допустити утворення більшості в парламенті, зміни Уряду, повернення євро-курсу та повноціного діалогу та круглого столу; щоб очистити владу від "не своїх". Ось логіка дій та мета узурпаторів!
Кінцева мета: встановлення підмосковного, авторитарного режиму, ізольованого від Європи, або РОЗКОЛ країни. "Підмосковники" діють за активної підтримки та за участю Кремля і ФСБ.

Деякі "обличчя" змовників ми сьогодні могли спостерігати на брифінгу в приміщенні АП. Дивлячись і слухаючи Клюєва, Портнова Лукаш - переконуєшся, що ні на який копроміс йти не збираються. Ведуть себе (особливо Портнов) досить нахабно, відчувають себе досить ВПЕВНЕНО. Слово "впевнено" - головне. Мабуть, відчувають за собою Силу.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sleepy16: (Default)
sleepy16

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3456 7 8
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios