sleepy16: (просвітління)
[personal profile] sleepy16
Originally posted by [livejournal.com profile] avvocato_oleg at SOS! Help! Павло Клімов потребує нашої допомоги
pavlo-klimov
SOS! Help! 09 березня 16:00 Шановна громадо! Нашого підзахисного Павла Клімова\Pavel Klimov\ (проект "Вбивці, які не вбивали") нещодавно побили на вокзалі в м.Запоріжжі, і перед цим пограбували, забрали всі цінні речі, телефон, документи. Він прямував до Києва, на Майдан - його фактично зняли з київського потяга гопніки-тітушки. Нині він вже вийшов з лікарні, але йому потрібні ліки аби закінчити курс лікування. Потрібен ночлєг в Запоріжжі.

Предісторія: Павло 7 років відсидів за злочин, якого не вчиняв. Співробітники міліції відібрали в нього квартиру в Запоріжжі і продали по підробним документам. Мама Павла, поки він сидів в колоні, не витримавши, померла. Павло - фактично сирота. Він - велика дитина. Йому зараз потрібна наша допомога, принаймні перший час, поки він не знайде роботу.
Я  читав його справу і вважаю, що він не винен. Він став жертвою "чорних реєлторів"-мусорів. Свого часу він втратив все -родину, спадщину, волю. Нині життя (Бог) послає нове випробування - треба навчитись жити на волі. Йому потрібна допомога напочатку. Потрібна ресоціалізація.

З повагою, Олег Веремієнко,
координатор проекту  "Вбивці, які не вбивали"

p.s. Хто може допомогти Павлу допомогти з ночлєгом у Запоріжжі (принаймні підказати адресу якоїсь благодійної організації у Запоріжжі, де можна було б переночувати принаймні пару днів) - зробіть це! Також прохання допомогти копійкою - на ліки, іжу,- хто скільки може: 10, 20 грн. Потреба в грошах на ліки - 150 грн. щодня, протягом тижня принаймні. (10 людей по 15 гривень і проблема Павла з ліками вирішена.) Ось реквізити Приват картки друга Павла: 4405 8858 2048 3573 (Марданова). Всі до копійки пожертви будуть передані Павлу на ліки і на реабілітацію. Контактний тел. Павла: 095-581-3561. Дякую за Вашу підтримку!
PK
Коментар до фото: Павло Клімов у виправній колонії номер 88 (Орєхов, Запорізька обл.).
Павло демонструє шрами котрі у нього лишились після операціїй через загрозу ампутації через катування та побиття міліціянтами із вимогами зізнатися у вбивстві співмешканки. (с) фото Dmitry Kupriyan
Pavel Klimov in the penal colony number 88. Pavel shows the scars that had remained after surgery due to the risk of amputation because of torture and beatings from the police officers demanding him to confess in the murder. (с) photo by Dmitry Kupriyan
https://www.facebook.com/dmitry.kupriyan
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sleepy16: (Default)
sleepy16

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3456 7 8
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios