sleepy16: (просвітління)
[personal profile] sleepy16
Те, що основна робота по розбудові громадянського суспільства зараз тільки починається, зрозуміло навіть мені-рівня розвитку станом на 2003ий рік. Попри це і попри мої тривалі спроби сприяння цій розбудові, за останні 3 місяці таки дещо дуже суттєве змінилось.

Я знайшла свою Батьківщину. Не партію, а в хорошому значенні цього слова.
До цього не могла себе асоціювати ні з Полтавою (занадто активна і занадто українка), ні з Києвом (занадто ідейна), ні з Харковом (занадто ідейна і небайдужа в кубі), ні зі Львовом (занадто прямолінійна і занадто принципова), ні із Німеччиною (занадто неспокійна, бо все навколо виглядає надто просто і правильно, занадто зла і категорична, занадто ідейна).
Моя Батьківщина - це Майдан.

Зникло категоричне неприйняття зброї, військової справи і військової служби. Я більше не така мирна, як була. Я побачила істот, які не мають ані розуму, ані поваги до вільних людей. Тих, що розуміють лише мову сили. Якщо вони не поважають мене і мою думку, то нехай поважають принаймні мою зброю. Соціалізована як дівчина, я ненавиділа усе, пов’язане з військовою справою. Ненавиджу і зараз, але тепер розумію необхідність елементарної військової підготовки. Я піду на курси стрільби, чи чого там треба, і наступного разу не відсиджуватимуся в тилах. Я була категорично проти наявності вдома зброї, а тепер... Думаю, що вона потрібна. Американці мають рацію. Це не панацея, звісно, але до такого базового беспрєдєлу не дасть довести ситуацію. Я зрозуміла, що можу вбити злочинця, який загрожує життю і здоров’ю не-злочинців. Раніше мій вибір був - краще стати жертвою, аніж вбити людину. Ще 2 місяці тому не могла би уявити, щоб підтримувала таку заяву.

Зникло категоричне неприйняття обов’язкової соціальної роботи. У німців донедавна був обов’язок для кожної молодої людини (Sozialjahr) - рік-півтора суспільно корисної роботи. Вибір, наскільки я знаю, був доволі обмежений - військова служба, дитсадочок, догляд за старенькими. Це сприймалося... як бездарне витрачання дорогоцінного продуктивного часу. Замість навчання і активної діяльності - сидіти-нудитися із безпомічними людьми, гратися із діточками або фарбувати траву. За хворими доглядала я й так доволі багато через сімейні обставини, і займатися цим ще більше зовсім не хотілося. Зараз я підтримую ідею обов’язкової для кожної людини кількості соціальної роботи. Але її треба розумно обставити. Якщо військова справа - то справді військова підготовка, і ніщо більше. Потрібно запропонувати повну палітру видів діяльності, кожному до снаги і талантів. Безкоштовно створити якійсь НГО або благодійній організації сайт, або налагодити процеси - це теж соціальна робота.

Я писала раніше якісь скарги на чиновників, але не доводила свою роботу до кінця. Робила регулярно якісь пожертви. Зараз я готова працювати ще більше і набагато наполегливіше. Донедавна суди не працювали і суспільні настрої ще не були такими, що можливо було б здійняти резонанс. Тим не менш, трохи соромно, що раніше не цікавилася достатньою мірою росзлідуваннями корупції і злочинів, які, як виявилося, окремі журналісти робили вже впродовж 2х-3х років.

Ми побачили жертви на вулицях країни. Але це не всі, це тільки видимі. Було значно більше невидимих жертв беззаконня, як то через ментовський бєспрєдєл у Врадіївці. Я зроблю все у моїх силах, щоб видимих і невидимих жертв беззаконня в Україні більше не було.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sleepy16: (Default)
sleepy16

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3456 7 8
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios