sleepy16: (просвітління)
[personal profile] sleepy16
я тут зараз практично не з’являюся. на революційний час усе на фейсбуці.
роблю коротенький виняток.

вступ: якщо хтось не знає, адрес корупціонерів у австрії-голандії вистачає, а німеччина щось зовсім не покрита. треба краще шукати! заповнюємо пазл.

----------
В продовження теми Дюсельдорфа і регіоналів.

San-Remo-Straße 15 40545 Düsseldorf

До вашої уваги: за цією адресою у Німеччині зареєстровані кілька компаній, які мають спільну властивість - вони зареєстровані на ім’я Бориса Фуксмана, якого ми знаємо в Україні.

Назви компаній:

nat GmbH & Co. KG, Innova Media GmbH, Innova Media GmbH і Park Palais

Через одну з них іде, наскільки я розумію, майже весь або весь грошовий потік компанії 1+1 (це інформація 100%). Причому іде з України через Німеччину у Голандію. Грошові потоки вражають.

Я не гарантую правильну інтерпретацію даних, які я взяла з відкритого реєстру підприємств unternehmensregister.de, я сама не фахівець - все треба перевіряти.

Ось так виглядає золотий будиночок:

https://drive.google.com/file/d/0B_C8kv4sq8scOEoyVFgzclBDcTQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_C8kv4sq8scUUJHNkptdTR1NE0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_C8kv4sq8scZkVsSGhjXzRnb3c/edit?usp=sharing

Отже, напрямки робіт:

- перевірити юридичну інформацію - я можу допомогти із видобуванням документів з відкритого реєстра, він непростий у користуванні
- дати економічну оцінку ситуації (потоки-відмивання)
- з’ясувати, чи хтось у будиночку живе, і чи можна там когось пікетувати і чи є толк туди напускати автомайдан
- проінформувати навколишнє середовище про корумповане сусідство

PS
дивіться, наші і у Німеччині знайшли можливість розвести срач біля будинку :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sleepy16: (Default)
sleepy16

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3456 7 8
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios