sleepy16: (просвітління)
[personal profile] sleepy16
Киянам та гостям столиці:


Сьогодні, 26 грудня о 12.00 розпочнеться маніфестація активістів Євромайдану під МВС за адресою вул. Богомольця, 10 з вимогою відставки кривавого міністра В. Захарченка.

Сотні активістів принесуть фото громадських активістів, журналістів, постраждалих за останній місяць від нападів міліції та бандитів, за які досі ніхто не покараний.

Учасники акції розфарбують червоною фарбою портрет міністра Захарченка, що символізуватиме його участь в кривавих злочинах проти громадян України.

Якщо до 14.00 Захарченко не піде у відставку, акція продовжиться біля його заміського палацу, описаного в останньому репортажі Тетяни Чорновол.

Для контактів: Прес-служба Громадського сектору Євромайдану 068 944 63 88

Originally posted by [livejournal.com profile] parador at Кривавого міністра – ГЕТЬ!
Джерело: https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan/posts/644927792212824


[livejournal.com profile] frankensstein про ситуацію: Избиение "беркутовцами" студентов, журналистов и случайных прохожих в Киеве, избиение активиста Майдана нагайкой в Торезе, избиение Татьяны Черновол, ножевые ранения организатора протестных акций в Харькове, сожженные автомобили недовольных режимом граждан в различных украинских городах - против гражданских активистов сегодня идет настоящий террор. Этот террор касается именно беспартийных граждан, без мандатов и партбилетов, которые оказались виноваты лишь тем, что активно высказывали свою позицию. Эти действия системны. Пострадала не только Татьяна. Власть душит своих критиков по всей стране.

Поширення інформації всіляко вітається.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sleepy16: (Default)
sleepy16

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3456 7 8
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios