sleepy16: (просвітління)
[personal profile] sleepy16
Відучора я на Майдані. Поспілкувалась із купою людей, із кількома ГО. Була на кількох зборах/нарадах (і млін, мене навіть ПА ТЄЛЄКУ по брєдовому каналу покажуть, хоч я й зовсім не рвалась).

Мене цікавить більш-менш те, що описала у нещодавньому заклику до зустрічі Глорія - рух для розбудови громадянського суспільства. Конкретні, реалістичні і зважені дії, регулярна постійна праця, громадський контроль, захист активістів, юридична допомога для захисту прав людини. Також важливе адекватне планування, відсутність внутрішньої жорсткої ієрархії. Єдиним підходящим по цих параметрах виявився поки що Громадський сектор Євромайдану. Подивлюсь далі ізсередини.

Вчора відкликнулась на заклик Глорії і прийшла на збори Громадського сектору Євромайдану. Та увага, це було зовсім не те, що заявлено, і не має до названого руху жодного відношення! Свої враження про захід описав [livejournal.com profile] kerbasi. Можливо теж напишу свої враження окремо, якщо дійдуть рухи

Також, напевне, всі чули про створення НОМ - Народного об’єднання "Майдан". З того, що мені вдалося дізнатися, організацію створили політики, зокрема опозиційні - і їх справжня мета заспокоїти людей, погасити невдоволення. Громадянське суспільство і зміни у системі влади їх не цікавлять, принаймні не на тому рівні що хочеться українцям. НОМ закритий для побажань протестувальників, закритий для представників численних громадських організацій, які тут знаходяться. Останні пробували вносити пропозиції, пробували увійти у склад НОМу, та марно!

Для того, щоб зараз не пропала енергія майдану (а її вже меншає), терміново потрібно її перетворювати у дії. Якщо ви або ваші друзі поділяють описані погляди і готові вкладати у це свої сили, можете спробувати долучитися до руху Громадскього сектору. Рухові терміново потрібні люди-активісти і люди для конкретних дій по розбудові територіальних громад/осередків (ще не знаю точно, як називається). Принаймні половина активістів зараз похворіла і вибула, багато - дуже сильно і надовго (два тижні).

Ключовий фактор - волонтерська робота має відбуватися регулярно і довго, як мінімум рік! Тимчасова допомога не потрібна.

Хто зацікавлений - пишіть особисте повідомлення або краще телефонуйте, +38 093 9516577 або +38 093 8483019. Громадський сектор проводить наради щодня увечері у Києві, кількох френдів хочу туди запросити (я вам написала особисті повідомлення).

Залюбки розповім більше і детальніше, дзвоніть. Буду рада зустрічі :)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sleepy16: (Default)
sleepy16

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3456 7 8
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios