sleepy16: (просвітління)
[personal profile] sleepy16
Подивилась пару передач "моя хата скраю", це дуже прикольні експерименти із соціальної психології. До речі, дуже раджу курс останньої на курсері, замість серіалу дивитись увечері дуже доставляє.

Цікаві висновки про укросоціум:

Найбільш активно громадська позиція укрів проявляється в громадському транспорті і на ринку, а саме:
- в уступанні місця жінкам похилого віку. Вагітним - не поспішають.
- у боротьбі із нечесними продавцями, як то захистити сліпого від надурення.

Також укри швидко і безвідмовно допомагають дівчатам, якщо вони просять про допомогу або непритомніють. Необхідна умова - у ситуації повинні бути повністю відсутні чоловіки, навіть незнайомі, інакше допомоги не буде.

Найгірші показники:
- Медична допомога - повний ноль. Ніхто не вміє робити невідкладну допомогу, та й навіть швидку можуть аж через годину-дві викликати у найлюднішому місці.
- Проти публічного здирництва, обдурення, явних злочинів ніхто навіть слова не скаже. І міліцію теж не викличуть.
- У сімейні справи не лізе ніхто за означенням. Чоловік може дружину або подругу не те що принижувати і штовхати, а хоч би й молотком вбить перед супермаркетом, всім пофігу. За окривавлену від побоїв дитину теж не вступляться. Міліцію не викликають. Також не попередять людину, добре знаючи що її напій отруєний.
- При десятках свідків можна некваплячись викрасти чужу дитину або запхати у машину дівчину, яка опирається і верещить. Ніхто не вступиться, міліцію викличуть дуже пізно.

Як не дивно, така соціальна поведінка не є якоюсь патологією укрів. Ефекти добре відомі соціальним психологам. Приклад - вбивство Kitty Genovese. Люди у незвичних обставинах мають схильність дивитись на інших присутніх, і поводитись так само. Якщо не знайдеться сміливця, який першим спробує втрутитися і розібратися, так всі всі і залишаться бездіяльними.

Тому виправляємо ситуацію кожен починаючи з себе.

Інші цікаві феномени - практично із будь-якої людини можна створити ката, просто надавши їй необмежену владу над іншими (експеримент Стенфордської в’язниці). За певних умов цілком мирна жінка може кричати людині на даху "та стрибай вже, скіки тебе чекати?!". В курсі можна подивитись більше, все дуже цікаве.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

sleepy16: (Default)
sleepy16

March 2014

S M T W T F S
       1
2 3456 7 8
9101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 09:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios